Trận gà cứu chủ quá hay

Trận gà cứu chủ quá hay của Meron và Wala. Cả hai đều có những đòn cáo mà không thể lường trước được