Gà nòi 3kg5 đá với gà cựa 1kg9 mới nhất 23-07-2023

Trận đấu đặc biệt gà nòi 3kg5 không lắp cựa đá với gà cựa 1kg9. Trận đá gà rất hay và hấp dẫn đến phút cuối cùng.